Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/10/2015 đến 01/11/2015

 1. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng  E4.1.
 4. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc Sửa máy tính Intel Chipset 945.
 5. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB  tiến hành sửa chữa xong 03 dây tín hiệu âm thanh theo đề nghị của ban QLCS.
 6. Ngày 26/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng C103.
 7. Ngày 27/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng  E4.2.
 8. Ngày 27/10/2015 phòng QTTB  tiến hành thu hồi máy tính từ phòng TTPC&ĐBCL phục vụ Ban đánh giá ngoài.
 9. Ngày 27/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng bộ chốt gài cửa chính Phòng Thầy Vũ.
 10. Ngày 28/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng  E4.3.
 11. Ngày 28/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cần 01 card mạng onboard cho CPU chipset 945 gcmx-s2. 
 12. Ngày 28/10/2015 phòng QTTB  tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm 01 hộp mực 36A.
 13. Ngày 28/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 28/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng  E7.1.
 15. Ngày 28/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 16. Ngày 29/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng  E4.4.
 17. Ngày 29/10/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong bộ chốt gài cửa chính Phòng Thầy Vũ.
 18. Ngày 30/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 30/10/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 20. Ngày 30/10/2015 phòng QTTB tiến hành lắp ổ cắm điện cho phòng  E3.2.
 21. Ngày 30/10/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng máy A217 bị hỏng remote.
 22. Ngày 30/10/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 máy casset cho ban QLCS phục vụ kỳ thi giữa kỳ.