Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/05/2014 đến 30/05/2014

  1. Ngày 26/05/2014, phòng QTTB bơm mực in HP LaserJet P4015 theo giấy đề nghị của phòng Đào tạo SĐH.
  2. Ngày 26/05/2014, phòng QTTB kiểm tra nhà vệ sinh 02 tòa nhà A và C.
  3. Ngày 27/05/2014, phòng QTTB gắn bảng phòng 116.
  4. Ngày 27/05/2014, phòng QTTB thống kê tất cả máy chiếu 02 tòa nhà A và C.
  5. Ngày 27/05/2014, phòng QTTB sửa máy chiếu GĐ1 theo giấy đề nghị của ban QLCS.
  6. Ngày 27/05/2014, phòng QTTB bàn giao 02 máy tính làm việc cho bộ môn Anh văn theo giấy đề nghị của Bộ môn Anh văn.
  7. Ngày 29/05/2014, phòng QTTB bơm mực in HP LaserJet M1522nf theo giấy đề nghị của phòng Đào tạo SĐH.
  8. Ngày 30/05/2014, phòng QTTB sửa van nước thủy cục (góc sân bóng đá nhà C) theo giấy đề nghị của ban QLCS.