Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/9/2017 đến 01/10/2017

 

 1. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 3. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in canon 3300 cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 25/09/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại hàng rào khu nhà A.
 5. Ngày 26/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 26/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn pha chiếu sáng khu nhà C.
 7. Ngày 27/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 27/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn pha chiếu sáng khu nhà C.
 9. Ngày 27/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện.
 10. Ngày 27/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng QHĐN.
 11. Ngày 27/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đèn pha chiếu sáng khu nhà A.
 12. Ngày 28/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 28/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 camera cho Văn phòng CTĐB.
 14. Ngày 28/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 hộp mực và 01 drum máy photocopy 5010 cho Thư viện.
 15. Ngày 29/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 29/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 17. Ngày 29/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m và 01 chuột cho phòng CTSV.