Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

 

 1. Ngày 25/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC.
 2. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Kim  Oki 5791 cho phòng KHTC.
 3. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 4. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 09 máy cassetle Sony cho Ban QLCS.
 6. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 7. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 8. Ngày 28/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy nước uống Namilux cho phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 28/12/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D101.
 10. Ngày 29/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP phòng 6.1.
 11. Ngày 29/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng TCHC.