Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/08/2014 đến 31/08/2014

 1. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc bảo hành HDD Samsung 160GB máy Server PM C302(Model: HD 163GJ).
 2. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 3. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 05 card mạng rời TP-LINK Gigabit PCI Express.
 4. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát giá về việc cấp 05 card mạng rời TP-LINK Gigabit PCI Express cho phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề máy lạnh hoạt động bình thường nhưng không lạnh phía cụm Thư viện.
 6. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề bảo hành HDD Samsung 160GB máy Server PM C302(Model: HD 163GJ) theo giấy đề nghị của phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 HDD Samsung 160GB (Model: HD 161GJ/ASA) cho phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 25/08/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 HDD Samsung 160GB (Model: HD 163GJ) từ phòng DL&CNTT.
 9. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc bơm 01 hộp mực in Canon 2900.
 10. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiến hành làm vách ngăn ánh sáng chói vị trí máy giữ xe thông minh bãi giữ xe trường.
 11. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực in 78A (đã Bơm mực, thay Gạt từ) cho phòng TCHC.
 12. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy chiếu phòng C305 nhà C và máy chiếu GĐ2 nhà A bị mờ.
 13. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy nước uống (cạnh phòng y tế) tòa nhà A bị hỏng.
 14. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề máy nước uống (cạnh phòng y tế) tòa nhà A bị hỏng.
 15. Ngày 26/08/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 16. Ngày 27/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc ống cấp nước lavabo bị vỡ (toilet nam cũ(tầng trệt) nhà C).
 17. Ngày 27/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A (đã bơm) cho phòng TNHTTT.
 18. Ngày 27/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo (toilet nam cũ(tầng trệt) nhà C).
 19. Ngày 27/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc sửa chữa 01 máng đèn phòng A201.
 20. Ngày 27/08/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 21. Ngày 28/08/2014 phòng QTTB tiến hành phối hợp với công ty dịch vụ cây xanh kiểm tra cây xanh trong khuôn viên trường.
 22. Ngày 28/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ (mới) cho Ban QLCS.
 23. Ngày 28/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic (PT-LB90NT) cho Ban QLCS.
 24. Ngày 28/08/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu BenQ (mới) cho phòng học C305.
 25. Ngày 28/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 CP phòng máy C309.
 26. Ngày 28/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong chuột và sửa máng đèn phòng A201.
 27. Ngày 29/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Cửa ra vào GĐ1 bị hỏng chốt cửa và cửa ra vào GĐ3 bị hỏng khóa (khu nhà A).
 28. Ngày 29/08/2014 phòng QTTB tiến hành gắn 02 máng đèn và bóng cho nhà giữ xe.
 29. Ngày 29/08/2014 phòng QTTB tiến hành dán đềcan vách cho nhà giữ xe .