Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/05/2015 đến 31/05/2015

 1. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc lắp đặt 03 bóng đèn chiếu sáng nhà xe để phục vụ giữ xe vào buổi tối.
 4. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 20 viên pin 3A sử dụng cho remote máy lạnh.
 5. Ngày 25/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính làm việc cho Ban QLCS.
 6. Ngày 26/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi cuối kỳ 2 trước ngày 08/6/2015.
 7. Ngày 26/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 26/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa toilet nam nhà A (tầng lửng) bị hỏng vòi xả nước lavabo.
 9. Ngày 26/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay thế  01 vòi xả nước lavabo toilet nam nhà A (tầng lửng).
 10. Ngày 26/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  bịch dây gút cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 26/05/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 04 máng đèn 02 bóng đèn 1.2m cho nhà giữ xe.
 12. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc mượn 08 máy cassette phục vụ kỳ thi cuối kỳ 2.
 13. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy chiếu GĐ3 bị mờ.
 14. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong  01 máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS(GĐ3).
 15. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong  01 máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS(GĐ3).
 16. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng làm việc 1B3 từ Văn phòng chương trình đặc biệt.
 17. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiến hành thay thế máy chiếu GĐ3.
 18. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 pin đồng hồ cho phòng Thầy Vũ.
 19. Ngày 27/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB về việc cấp 01 bộ máy tính để bàn cho nhân viên mới và sửa chữa 01 chuột máy tính bị hỏng.
 20. Ngày 28/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 21. Ngày 28/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 22. Ngày 29/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A105.
 23. Ngày 29/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 máy chiếu BenQ phòng C214.
 24. Ngày 29/05/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 25. Ngày 29/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính làm việc cho Văn phòng CTĐB.
 26. Ngày 29/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.