Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/01/2016 đến 31/01/2016

 1. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB.
 4. Ngày 25/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ.
 5. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS.
 6. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng không gian tiếng Anh trang bị một số thiết bị trong phòng không gian tiếng Anh.
 7. Ngày 26/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 8. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cửa sổ phòng C201 bị hỏng.
 9. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm 03 hộp mực máy in HP P2055dn.
 10. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị ban QLCS về việc máy lạnh tầng 9 khu nhà E bị hỏng.
 11. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc nâng cấp 02 bộ máy tính làm việc.
 12. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS.
 14. Ngày 27/01/2016 phòng QTTB tiến hành gia cố lại cửa sổ phòng C201.
 15. Ngày 28/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 16. Ngày 28/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 17. Ngày 28/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực phòng CTSV.
 18. Ngày 28/01/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh tầng 9 khu nhà E hoạt động bình thường.
 19. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp đầu bấm mạng RJ45 cho phòng DL&CNTT.
 20. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 01 bàn làm việc.
 21. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 23. Ngày 29/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.