Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/7/2017 đến 30/7/2017

 

 1. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Desktop HP CoreI5 cho phòng CTSV.
 3. Ngày 24/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ di động cho phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 25/07/2017 phòng QTTB tiến hành khảo sát hệ thống điện phòng E3.1.
 6. Ngày 26/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 26/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 27/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 27/07/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hệ thống điện phòng E3.1.
 10. Ngày 28/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 28/07/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hệ thống điện phòng E3.1.
 12. Ngày 28/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra toilet các tòa nhà A,E,C.