Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/4/2017 đến 30/4/2017

 

 1. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC.
 3. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tivi LG 55” từ ban QLCS.
 4. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC.
 6. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng Đoàn thanh niên.
 7. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay dimo quạt trần phòng C113.
 8. Ngày 26/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 26/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m và chuột cho phòng CTSV.
 10. Ngày 26/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 máy chiếu Panasonic phòng C308.
 11. Ngày 26/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 12. Ngày 27/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 27/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A323.
 14. Ngày 28/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 28/04/2017 phòng QTTB tiến hành thay T cấp nước nhà vệ sinh nam (cạnh GĐ1) khu nhà A.
 16. Ngày 28/04/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy nước uống phục vụ sinh viên tầng 2 khu nhà C.