Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/11/2014 đến 30/11/2014

 1. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH về việc Sữa chữa máy photocopy Fuji xerox DocuCentre IV 5070.
 2. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 3. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong lavabo toilet nữ cạnh phòng y tế khu nhà A.
 4. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong lavabo toilet nam cạnh máy PCCC khu nhà A.
 5. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay 01 T răng 21 cấp nước bồn cầu bị hỏng toilet nam cạnh phòng CLC khu nhà C.
 6. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 T răng 21 cấp nước bồn cầu bị hỏng toilet nam cạnh phòng CLC khu nhà C.
 7. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP LaserJet P3390 đã sửa chữa xong cho phòng QHĐN.
 8. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP LaserJet P1505 đã sửa chữa xong cho Khoa CNPM.
 9. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bảng hiệu cho TTAN.
 10. Ngày 24/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Bơm mực HP Laser Jet M1522nf phòng A303.
 11. Ngày 25/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa CNPM về việc Sửa chữa thay thế 01 màn hình FPT Elead LCD 18.5' bị hỏng.
 12. Ngày 25/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Bơm 02 hộp mực HP Laser Jet 2015dn bị hết mực(P.1B1).
 13. Ngày 25/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc Bơm mực HP Laser Jet M1522nf.
 14. Ngày 26/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho phòng KHTC 01 hộp mực máy in HP Laser Jet M1522nf đã bơm mực.
 15. Ngày 25/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 26/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho ban QLCS 01 hộp mực máy in HP 1102 đã bơm mực.
 17. Ngày 26/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho ban QLCS 01 hộp mực máy in HP Laser Jet M1522nf đã bơm mực, thay drum, thay trục từ.
 18. Ngày 26/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 26/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho ban QLCS 01 hộp mực(mua mới) máy in HP Laser Jet 1102.
 20. Ngày 27/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần thay 01 CP 3 pha 63A cho phòng máy 217.
 21. Ngày 27/11/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc cần thay 01 CP 3 pha 63A cho phòng máy 217.
 22. Ngày 27/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho phòng ĐTĐH 02 hộp mực(đã bơm,) máy in HP Laser Jet 2015dn (A.1B1).
 23. Ngày 28/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 CP 3 pha 63A cho phòng máy 217.
 24. Ngày 28/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc Thay 04 bóng đèn 1.2m phòng máy A217 bị hỏng.
 25. Ngày 28/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 1.2m và 04 con chuột phòng máy 217.