Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/10/2016 đến 30/10/2016

 

 1. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT.
 3. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa xong máy photocopy Xerox 5010 của Thư viện.
 5. Ngày 24/10/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong CP 16A Giảng đường 1.
 6. Ngày 25/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 25/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy casset cho ban QLCS.
 8. Ngày 26/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 26/10/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 11 máy casset từ ban QLCS.
 10. Ngày 26/10/2016 phòng QTTB tiến hành dán đề can cho phòng E3.1.
 11. Ngày 26/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính và 07 giường xếp cho phòng TTPC&ĐBCL.
 12. Ngày 27/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 27/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ đàm cho phòng TTPC&ĐBCL.
 14. Ngày 27/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng TNATTT.
 15. Ngày 27/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 1.2m và 04 chuột cho Thư viện.
 16. Ngày 27/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong  CP 3pha- 63A cho phòng máy A217.
 17. Ngày 28/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 28/10/2016 phòng QTTB tiến hành gắn bản lề các cửa toilet nhà C.
 19. Ngày 28/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 20. Ngày 28/10/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.