Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

 

 1. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy catsset từ phòng SĐH&KHCN.
 3. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng TCHC.
 4. Ngày 23/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà E.
 5. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 24/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà E.
 8. Ngày 25/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 25/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà E.
 10. Ngày 25/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 công tắc đèn toilet tầng trệt nhà A.
 11. Ngày 25/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 26/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 26/10/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà E.
 14. Ngày 27/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 27/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay CP phòng máy C110.