Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 23/03/2015 đến 29/03/2015

 1. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in M1005 MFP cho phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 5. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A108.
 6. Ngày 24/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C309 và C310.
 7. Ngày 23/03/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A108.
 8. Ngày 24/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc  cung cấp thêm 10 máy cassette phục vụ thi giữa kỳ trước ngày 30/3/2015.
 9. Ngày 24/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư Viện về việc  thay mực cho máy photocopy.
 10. Ngày 24/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc mua 01 hộp pin Cmos (100 viên) và 5 bịch dây rút (5x250mm).
 11. Ngày 24/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cung cấp vật tư làm bảng hướng dẫn nhà xe tầng hầm nhà E.
 12. Ngày 25/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy bơm nước khu nhà A.
 13. Ngày 25/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 05 switch 08 port.
 14. Ngày 25/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 bộ sạc pin và 15 cặp pin AA cho ban QLCS.
 15. Ngày 25/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực máy photocopy cho Thư viện.
 16. Ngày 25/03/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm nước khu nhà A.
 17. Ngày 25/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp đặt dây audio tại giảng đường nhà E.
 18. Ngày 26/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng  đoàn về việc sửa chữa máy bơm nước khu nhà D.
 19. Ngày 26/03/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy bơm nước nhà C bị hỏng bầu máy bơm.
 20. Ngày 26/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 21. Ngày 26/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay sửa chữa xong máy bơm nước khu nhà D.
 22. Ngày 26/03/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong dây VGA 25m phòng học C205.
 23. Ngày 27/3/2015 phòng QTTB có nhận được giấy đề nghị của Ban QLCS về viêc sửa máy lạnh phòng C201 và sửa Amply phòng C308.
 24. Ngày 27/3/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C201.
 25. Ngày 27/03/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 26. Ngày 27/03/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 10 máy casset cho ban QLCS.