Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/5/2017 đến 28/5/2017

 

 1. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại đường dây điện ra căn tin.
 3. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amly cho ban QLCS.
 4. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ ban QLCS.
 5. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế nằm từ phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 23/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 23/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 8. Ngày 24/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 24/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 24/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay công tắc đèn toilet nam tầng trệt nhà A.
 11. Ngày 25/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong đèn pha nhà A.
 12. Ngày 25/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 25/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bảng công tác cho phòng SĐH&KHCN.
 14. Ngày 26/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 26/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 16. Ngày 26/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 17. Ngày 26/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 25A cho phòng bảo vệ.
 18. Ngày 26/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 ổ cắm điện cho khoa MMT&TT.
 19. Ngày 26/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon cho phòng  TNATTT.