Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/09/2014 đến 28/09/2014

 1. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Lavabo tại nhà vệ sinh trệt A( sát phòng CTSV) bị hư.
 2. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiến hành làm ổ cấm điện cho phòng thầy Lung.
 3. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNĐPT.
 4. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc bàn giao các thiết bị (cable,card đồ họa,máy ảnh) không dùng cho phòng QTTB.
 5. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực (05A+505A đã bơm mực) cho phòng CTSV.
 6. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 7. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng đoàn về việc sửa chữa đèn phòng D103.
 8. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng đoàn về việc sửa chữa máy lạnh phòng D102.
 9. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa đèn phòng D103.
 10. Ngày 22/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D102.
 11. Ngày 23/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay dây vòi xịt vệ sinh (toilet nam lầu 1 nhà C).
 12. Ngày 23/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng CTSV.
 13. Ngày 23/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa chữa máy lạnh phòng A1B1.
 14. Ngày 23/9/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi các thiết bị (camera,card video..) không dùng từ phòng TNĐPT.
 15. Ngày 23/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A1B1.
 16. Ngày 23/9/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 cuộn cable cho phòng DL&CNTT.
 17. Ngày 23/9/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 23/9/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao (01 bộ máy tính+01 bàn vi tính+01 ghế xếp simili) cho Thư viện.
 19. Ngày 23/9/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 điện thoại di động Nokia không dùng từ phòng CTSV.
 20. Ngày 23/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt xong máy lạnh phòng A129 (hội cụ chiến binh).
 21. Ngày 24/09/2014 phòng QTTB tiến hành thay dây vòi xịt vệ sinh (toilet nam lầu 1 nhà C).
 22. Ngày 24/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 23. Ngày 24/09/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiến hành lắp đặt ống thoát nước căn tin.
 24. Ngày 24/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Lắp ổ cắm điện bàn giáo viên (C108,C208,C210,C213,C214,C215,C216).
 25. Ngày 24/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT.
 26. Ngày 25/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa MMT&TT về việc sửa chữa 02 máy lạnh phòng C209.
 27. Ngày 25/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT.
 28. Ngày 25/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát máy lạnh phòng C209 bị hỏng.
 29. Ngày 25/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng 1A5.
 30. Ngày 25/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ toilet trong trường.
 31. Ngày 26/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Thư viện.
 32. Ngày 26/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C209.