Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/06/2015 đến 21/06/2015

 1. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc xử lý hiện tượng phóng điện đoạn cáp ngầm trong trạm điện nhà A.
 4. Ngày 15/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy photocopy 5010 cho Thư viện.
 5. Ngày 16/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa 03 công tắc đèn.
 6. Ngày 16/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa MMT&TT về việc máy in bị kẹt giấy.
 7. Ngày 16/06/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 03 công tắc đèn cho Thư viện. 
 8. Ngày 17/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của VPĐB về việc sửa chữa máy chiếu phòng E2.1.
 9. Ngày 17/06/2015 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu cho VPĐB(phòng E2.1). 
 10. Ngày 17/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc thay drum hộp mực 12A.
 11. Ngày 17/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa 01 máy tính làm việc.
 12. Ngày 17/06/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ khắc phục xong tình trạng phóng điện đoạn cáp ngầm trong trạm điện nhà A.
 13. Ngày 18/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in cho Khoa MMT&TT.
 14. Ngày 18/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa các vòi xả bồn tiểu toilet nhà A.
 15. Ngày 18/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 19/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho phòng TNHTTT.
 17. Ngày 19/06/2015 phòng QTTB tiến hành dán đề can phòng server khu nhà E.
 18. Ngày 19/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 19/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa 01 máy tính làm việc bị hỏng card mạng.