Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/06/2015 đến 28/06/2015

 1. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 22/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc lắp thêm bảng thông báo vào các cửa thoát hiểm tại khu E.
 4. Ngày 23/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên về máy tính Acer bị lỗi ram.
 5. Ngày 23/06/2015 phòng QTTB tiến hành khắc phục xong đường ống dẫn nước toilet nam nhà A.
 6. Ngày 23/06/2015 phòng QTTB tiến hành thay thế 01 bộ xả bồn tiểu toilet khu nhà D.
 7. Ngày 23/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc cần thay máy mới hoặc sửa chữa máy tính do chạy quá chậm.
 8. Ngày 23/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng C105 bị chảy nước.
 9. Ngày 24/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về máy tính Acer bị lỗi ram.
 10. Ngày 24/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần 01 điện thoại bàn tại phòng làm việc nhà E.
 11. Ngày 24/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 02 thùng cáp mạng CAT 6.
 12. Ngày 24/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 24/06/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 điện thoại bàn cho ban QLCS.
 14. Ngày 25/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 25/06/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C105 hoạt động bình thường.
 16. Ngày 26/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa mái che nhà xe.
 17. Ngày 26/06/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa mái che nhà xe.
 18. Ngày 26/06/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 26/06/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy tính bộ Acer PM A217 (lỗi main).