Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/02/2016 đến 28/02/2016

 1. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP Laser Jet 3390 cho phòng QHĐN.
 4. Ngày 22/02/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 ghế ngồi từ phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lên bồn rửa mặt nhà vệ sinh nam (cũ) tầng 2 nhà C.
 7. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 bóng đèn 1.2m phòng C209.
 8. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 03 bóng đèn 1.2m phòng D101.
 9. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà D.
 10. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 05 dây VGA 1.5m cho ban QLCS.
 11. Ngày 23/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 24/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 24/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng CTSV.
 14. Ngày 24/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 adapter bộ thu sóng cho phòng DL&CNTT.
 15. Ngày 24/02/2016 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn và 03 tăng pho phòng C101.
 16. Ngày 25/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 25/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng KHTC.
 18. Ngày 25/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho Văn phòng ĐTN.
 19. Ngày 25/02/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng bảo vệ cổng nhà A.
 20. Ngày 25/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp đầu bấm mạng cho phòng DL&CNTT.
 21. Ngày 26/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 adapter đầu thu TOA cho phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 26/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 23. Ngày 26/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 24. Ngày 26/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao pin 3A cho ban QLCS.