Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/3/2016 đến 27/3/2016

 1. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC.
 3. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa bóng đèn 1.2m bị hỏng ở phòng C105.
 4. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành giao xong 01 máy in HP LaserJet 2055 cho phòng TTPC&ĐBCL.
 5. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 bóng đèn 1.2m phòng C105.
 6. Ngày 21/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa thay thế 02 màn hình IBM, CPU core 2 Duo, ram 2GB (bị lỗi main, hỏng 1 khe Ram).
 7. Ngày 22/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 22/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu các phòng học nhà C.
 9. Ngày 22/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của văn phòng ĐTN về việc  bơm 01 hộp mực máy  in HP LBP3300.
 10. Ngày 22/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của văn phòng ĐTN về việc  sửa chữa máy lạnh phòng D103.
 11. Ngày 22/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Khắc phục cống xả nước thải vệ sinh nhà C bị nghẹt.
 12. Ngày 22/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D103.
 13. Ngày 23/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc  sửa chữa máy lạnh phòng nghiệp vụ.
 14. Ngày 23/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng nghiệp vụ Thư viện.
 15. Ngày 23/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 23/03/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 bộ máy tính từ ban QLCS.
 17. Ngày 23/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máy tính cho ban QLCS.
 18. Ngày 23/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 kệ sách cho Thư viện.                         
 19. Ngày 24/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm mực cho máy in HP laserjet 2015dn.
 20. Ngày 24/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 21. Ngày 24/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 22. Ngày 24/03/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 23. Ngày 25/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc bơm hai hộp mực máy in HP P2055dn.
 24. Ngày 25/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy chiếu Panasonic cho phòng DL&CNTT.
 25. Ngày 25/03/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 máy chiếu Panasonic từ phòng DL&CNTT.
 26. Ngày 25/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.