Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/11/2016 đến 27/11/2016

 

 1. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành khảo sát lắp đặt đường dây điện từ phòng Datacenter đến Thư viện.
 3. Ngày 21/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính laptop sony SVE14A37CV từ phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Pin và 01 Adapter máy tính laptop Acer từ Văn phòng CTĐB.
 6. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt xong đường dây điện từ phòng Datacenter đến Thư viện.
 7. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C212.
 8. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực và 01 drum máy photocopy Xerox 2000 cho Văn phòng CTĐB.
 9. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB phối hợp ban QLCS tiến hanh thay xong dây vòi xịt vệ sinh  Toilet nữ trệt nhà A (cạnh y tế).
 10. Ngày 22/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong bóng đèn cổng bảo vệ nhà A và bãi giữ xe.
 11. Ngày 23/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 23/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TNĐPT.
 13. Ngày 23/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy scan từ Khoa HTTT.
 14. Ngày 24/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 24/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 dây VGA và 02 dây âm thanh cho ban QLCS.
 16. Ngày 24/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 17. Ngày 24/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ ban QLCS.
 18. Ngày 25/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 25/11/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong đường dây điện riêng cho chiếu phòng C108.
 20. Ngày 25/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.