Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/07/2014 đến 27/07/2014

 1. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 cục pin Laptop Asus(mua mới) cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 cục pin Laptop Asus(đã qua sử dụng) từ phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy giữ xe thông minh cho phòng TCHC.
 4. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành khoan lỗ treo tường theo đề nghị của Bộ môn KH&KTTT(phòng A209).
 5. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành xây bức tường rào trường phía cổng bảo vệ nhà C.
 6. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiến hành làm mái che lưới nhà xe.
 7. Ngày 21/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Laptop Toshiba đã sửa chữa cho Ban Giám hiệu.
 8. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc thay sấy máy photocopy.
 9. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 10. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát giá cục sấy máy photocopy của phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra hệ thống âm thanh khu nhà C.
 12. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra vấn đề các bục giảng bị hư và sửa chữa.
 13. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS khảo sát vấn đề gia cố 04 camera nhà xe.
 14. Ngày 22/07/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tham gia tập huấn cách sử dụng phần mềm giữ xe.
 15. Ngày 23/07/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ kiểm tra hệ thống âm thanh khu nhà A.
 16. Ngày 23/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra toilet thường kỳ trong trường.
 17. Ngày 23/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 18. Ngày 23/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy in HP LaserJet M1522nf phòng 1A6 bị hỏng.
 19. Ngày 23/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc bơm mực máy in HP LaserJet M1522nf.
 20. Ngày 23/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 21. Ngày 24/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 01 thùng cáp cat 6 và 01 hộp đầu bấm RJ45.
 22. Ngày 24/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc cấp 01 hộp mưc máy photocopy RICOH 1022.
 23. Ngày 25/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy (mua mới) cho phòng TCHC.
 24. Ngày 25/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực HP 36A(đã bơm mực, thay Rum) cho phòng KHTC.
 25. Ngày 25/07/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng TCHC tham gia tập huấn cách sử dụng phần mềm giữ xe.
 26. Ngày 25/07/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề trang bị thêm cho phòng Thầy Phó Hiệu trưởng Vũ Đức Lung 01 bàn để máy tính làm việc.
 27. Ngày 25/07/2014 phòng QTTB phối hợp với Ban QLCS tiếp tục thi công máy che nhà xe.