Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/04/2014-27/04/2014

  1. Thay CP toilet nữ nhà C khu mới tầng trệt.
  2. Thay dây cấp nước bồn cầu nam nhà C.
  3. Thay pin phòng A104.
  4. Sửa quạt phòng C112.
  5. Thay bóng đèn và sửa quạt các lớp học nhà C: C109,C113,C107,C301,C206.
  6. Thống kê quạt treo tường nhà C.
  7. Theo dõi thợ sửa ở phòng A217.
  8. Thay bóng đèn các lớp học nhà C: C311,C305,C312,C308,C306.
  9. Thay nắp đây bồn cầu toilet nữ nhà A.
  10. Thay bộ xả bồn tiểu toilet nam tầng trệt nhà A.