Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/10/2014 đến 26/10/2014

 1. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa HTTT.
 2. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc đầu vòi xịt vệ sinh nữ bị hỏng(cạnh PCCC) nhà A.
 3. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa máy lạnh phòng A303.
 4. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng A303.
 5. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB đã thay xong đầu vòi xịt vệ sinh nữ bị hỏng (cạnh PCCC) nhà A.
 6. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 20 kg vôi bột.
 7. Ngày 20/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 28 kg vôi bột cho Ban QLCS.
 8. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QLDA.
 9. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A (mua mới) cho phòng QHĐN.
 10. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bảng tên phòng cho phòng SĐH&QHĐN.
 11. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành 01 hộp mực máy photocopy (mua mới) cho phòng SĐH&QHĐN.
 12. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 bảng tên phòng cho phòng A127 và A1A1.
 13. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn thu hồi 01 bộ máy tính từ phòng TCHC.
 14. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng SĐH&QHĐN.
 15. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máy tính cho Trung tâm Anh ngữ.
 16. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 17. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi các thiết bị tuyển sinh cao học từ phòng SĐH&KHCN.
 18. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 2TB (mua mới) cho phòng QHĐN.
 19. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bục phát biểu tại phòng A106 bị bông tróc, hỏng chân bụt cần sửa chữa.
 20. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy 03 tính Dell.
 21. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh Aibiki (phòng 207) bị chảy nước.
 22. Ngày 21/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 10 dây tín hiệu nối giữa máy tính và amply jack 3mm - hoasen(dây dài 5m).
 23. Ngày 22/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 01 Switch D-link Gigabit 24 port DGS-1024D.
 24. Ngày 22/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cấp 02 hộp pin CMOS.
 25. Ngày 22/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng đoàn.
 26. Ngày 22/10/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh bị chảy nước phòng A207.
 27. Ngày 23/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng công đoàn.
 28. Ngày 23/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 29. Ngày 23/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc sửa chữa máy tính Imacbook bị hỏng.
 30. Ngày 23/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN.
 31. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN.
 32. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao (01 quạt treo tường +01 bộ máy tính) cho Trung tâm Anh ngữ .
 33. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt quạt treo tường cho Trung tâm Anh ngữ.
 34. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Anh ngữ về việc cấp 01 ổ cấm điện.
 35. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cấm điện cho Trung tâm Anh ngữ.
 36. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa KTMT về việc sửa chữa 08 ghế Inox.
 37. Ngày 24/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc Thay Drum máy in HP 1020.