Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/07/2015 đến 26/07/2015

 1. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 4. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính làm việc cho phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho Bộ môn KH&KTTT.
 6. Ngày 20/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bơm 01 hộp mực HP laserjet M1522nf.
 7. Ngày 21/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực HP laserjet M1522nf cho ban QLCS.
 8. Ngày 21/07/2015 phòng QTTB tiến hành trám lại xong bàn cầu toilet nữ nhà A.
 9. Ngày 21/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cấp 03 thùng sắt và 03 ổ khóa.
 10. Ngày 22/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc sửa chữa 01 máy tính làm việc.
 11. Ngày 23/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 thùng sắt và 06 ổ khóa cho phòng ĐTĐH.
 12. Ngày 23/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm 01 hộp mực HP LaserJet 1536dnf.
 13. Ngày 23/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực HP LaserJet 1536dnf cho phòng TCHC.
 14. Ngày 24/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy in HP3390 cho phòng QHĐN.
 15. Ngày 24/07/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 06 quạt trần cho phòng tập bóng bàn.
 16. Ngày 24/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 17. Ngày 24/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 24/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc mượn 01 Tivi 50 inch.