Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/04/2015 đến 26/04/2015

 1. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 20/04/2015 phòng QTTB tiến hành dán Decal các bậc tam cấp trong hội trường khu nhà E.
 4. Ngày 21/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc phòng C312 bị hư dây VGA.
 5. Ngày 21/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy chiếu GĐ1 hoạt động không ổn định.
 6. Ngày 21/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa máy bơm nước nhà A.
 7. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc máy chiếu GĐ1 hoạt động không ổn định.
 8. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa máy bơm nước nhà D.
 9. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm nước khu nhà D.
 10. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc sửa chữa màn hình LCD IBM 15”.
 11. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cánh cửa ra vào phòng CTSV tầng trệt khu nhà A.
 12. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa 05 máy casset.
 13. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa máy nước uống tầng trệt khu nhà A.
 14. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc sửa chữa 01 màn hình.
 15. Ngày 22/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc sửa chữa 01 màn hình.
 16. Ngày 23/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa toilet nam khu nhà C.
 17. Ngày 23/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 cái bàn làm việc màu xám cho Trung tâm Anh ngữ.
 18. Ngày 23/04/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 01 bàn làm việc màu vàng từ Trung tâm Anh ngữ.
 19. Ngày 23/04/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm nước khu nhà C.
 20. Ngày 24/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa nắp đậy máy bơm nước nhà C.
 21. Ngày 24/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa toilet nhà C và A.
 22. Ngày 24/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng CTĐB  về việc cung cấp một số thiết bị nhà E.
 23. Ngày 24/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc  lắp ổ khóa trạm điện và máy phát điện khu nhà E và A.
 24. Ngày 24/04/2015 phòng QTTB phối hợp với phòng TNHTTT vận chuyển trang thiết bị từ nhà A sang nhà E.