Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/9/2016 đến 25/9/2016

 

 1. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 micro Toa từ ban QLCS.
 3. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Toa cho ban QLCS.
 4. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi cấp nước lavabo Nhà vệ sinh nam tầng trệt (cạnh phòng A101).
 5. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 24 ổ cắm điện lioa cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế xong tay nắm cửa phòng E8.2.
 7. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 dây âm thanh 5m cho ban QLCS.
 9. Ngày 20/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 10. Ngày 21/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 21/09/2016 phòng QTTB tiến hành lắp xong ổ cắm điện cho phòng họp E1.1.
 12. Ngày 21/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 13. Ngày 21/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực máy photocopy Fuji Xerox (DucuCentre 2000) cho Văn phòng CTĐB.
 14. Ngày 22/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 22/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon 2900 cho Bộ môn KH&KTTT.
 16. Ngày 22/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 17. Ngày 22/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay 02 chốt cửa sổ cho phòng TNĐPT.
 18. Ngày 23/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT Elead Core2Duo 2.93Ghz cho phòng ĐTĐH.
 19. Ngày 23/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 23/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu sony cho phòng SĐH&KHCN.