Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/6/2017 đến 25/6/2017

 

  1. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  2. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 miếng keo dính chuột cho ban QLCS.
  3. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha cổng nhà A.
  4. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi xong cửa ra vào phòng A120.
  5. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  6. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha nhà A.
  7. Ngày 21/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  8. Ngày 22/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha nhà E.
  9. Ngày 22/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  10. Ngày 23/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.