Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/12/2016 đến 25/12/2016

 

 1. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 CP 63A phòng C310.
 3. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 49 bảng tên mika từ phòng TTPC&ĐBCL.
 4. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 chuột đèn phòng A127.
 6. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn KH&KTTT.
 7. Ngày 21/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT.
 8. Ngày 21/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 21/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNĐPT.
 10. Ngày 21/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 11 máy casstte cho ban QLCS.
 11. Ngày 22/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 22/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa CNPM.
 13. Ngày 22/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A105.
 14. Ngày 22/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT.
 15. Ngày 23/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 16. Ngày 23/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT.
 17. Ngày 23/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNATTT.
 18. Ngày 23/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT.
 19. Ngày 23/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bàn cầu toilet nữ tầng trệt nhà A.
 20. Ngày 23/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNHTTT.