Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/05/2014 đến 25/05/2014

  1. Thay CP 32A cho khu nhà D theo giấy đề nghị của Văn phòng đoàn.
  2. Chụp hình các thiết bị và cơ sở hạ tầng các tòa nhà.
  3. Thay ổ khóa phòng C115 theo giấy đề nghị của Ban QLCS.
  4. Sửa chữa các ổ cấm điện phòng máy C209 theo giấy đề nghị của khoa MMT&TT.
  5. Kiểm tra nhà vệ sinh 02 tòa nhà A và C.
  6. Nhận bàn giao thiế bị phục vụ tuyển sinh cao học đọt 01 từ phòng Đào tạo SĐH.
  7. Kiểm tra xe công trình chở dàn giáo công ty Hồng Hà ra ngoài.
  8. Bàn giao máy in thẻ cho phòng CTSV tiếp nhận công việc in thẻ.