Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

 

 1. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 3. Ngày 18/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTDH.
 4. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 biển thông báo bãi giữ xe.
 6. Ngày 19/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 7. Ngày 20/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 20/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 đèn chiếu sáng bãi giữ xe.
 9. Ngày 20/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 10. Ngày 21/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 21/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 12. Ngày 21/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 quạt đảo bãi giữ xe.
 13. Ngày 21/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 đèn chiếu sáng trước nhà E.
 14. Ngày 22/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 22/09/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.