Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

 

 1. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ đàm cho phòng TCHC.
 3. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn cho phòng A120.
 4. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A108.
 5. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn phòng A102.
 6. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A108.
 7. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 19/12/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy khu nhà E.
 9. Ngày 19/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 19/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 11. Ngày 19/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.
 12. Ngày 19/12/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
 13. Ngày 20/12/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong đường ống dẫn nước sinh hoạt nhà A.
 14. Ngày 20/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 15. Ngày 20/12/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C205.
 16. Ngày 21/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 17. Ngày 21/12/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C210.
 18. Ngày 21/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 19. Ngày 21/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC.
 20. Ngày 21/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 21. Ngày 22/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 01 photocopy 5070 cho Thư viện.
 22. Ngày 22/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS.
 23. Ngày 22/12/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ Ban QLCS.
 24. Ngày 22/12/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong đường dây điện và mạng cho máy tính máy quét thẻ sinh viên vào Thư viện.
 25. Ngày 22/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình FPT Elead cho Ban QLCS.
 26. Ngày 22/12/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình CRT CMS từ Ban QLCS.