Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/08/2014 đến 24/08/2014

 1. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt trần phòng thực hành A217.
 2. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay công tắc đèn kho cho phòng CTSV.
 3. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm khu nhà A nhánh bên Thư viện bị bể ống đồng rò rỉ ga.
 4. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 5. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TT-PC-ĐBCL về việc sửa chữa 01 máy tính xách tay sony Vaio.
 6. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 07 bảng Flipchart từ nhà cung cấp.
 7. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của BGH về việc sửa chữa 01 máy tính xách tay sony Vaio.
 8. Ngày 18/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của BGH về việc cấp 01 dây chuyển tín hiệu DVI-HDMI.
 9. Ngày 19/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay 09 bóng đèn cho Thư viện.
 10. Ngày 19/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh phòng thực hành A217.
 11. Ngày 19/08/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 12. Ngày 19/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy workstaion (mua mới) cho phòng TNĐPT.
 13. Ngày 19/08/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng A117.
 14. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 15. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành thông 04 lavabo bị ngẹt các nhà vệ sinh khu nhà A.
 16. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay 01 đầu xịt vệ sinh toilet người khuyết tật tầng 03 cạnh GĐ1 khu nhà A.
 17. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa bồn cầu bị tróc xi măng (toilet người khuyết tật tầng 03 cạnh GĐ1 khu nhà A).
 18. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bồn cầu bị tróc xi măng(toilet người khuyết tật tầng 03 cạnh GĐ1 khu nhà A).
 19. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bồn cầu bị tróc xi măng(toilet người khuyết tật tầng 03 cạnh GĐ1 khu nhà A).
 20. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc bơm 01 hộp mực 05A.
 21. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành liên hệ với nhà cung cấp bơm 01 hộp mực 05A.
 22. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề làm thêm mái hiên bãi giữ xe.
 23. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty Sam sung tiến hành khảo sát máy lạnh trung tâm khu nhà A (01 block bị hỏng nhánh bên Thư viện).
 24. Ngày 20/08/2014 phòng QTTB tiến hành nhận máy chiếu và màn chiếu có chân từ phòng ĐTĐH.
 25. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 bảng Flipchart cho ban QLCS.
 26. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty Sam sung tiến hành thay thế 01 block(đã bảo hành) máy lạnh trung tâm khu nhà A.
 27. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cấp 02 bảng thông báo.
 28. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc cấp 02 bảng thông báo cho Thư viện.
 29. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc thay mới 01 màn hình máy tính.
 30. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD 18.5’(mua mới) cho phòng TCHC.
 31. Ngày 21/08/2014 Phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ đã thay xong bộ cảm biến Sensor của hệ thống máy lạnh trung tâm nhà A_nhánh G1.
 32. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH về việc cấp 01 hộp mực máy photocopy Fuji xerox DocuCentre.
 33. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng A215.
 34. Ngày 21/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa màn chiếu PM C309.
 35. Ngày 22/08/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A (đã bơm) cho phòng ĐTĐH.
 36. Ngày 22/08/2014 phòng QTTB tiến hành cấp 01 hộp mực máy photocopy Fuji xerox DocuCentre(mua mới) cho phòng SĐH.
 37. Ngày 22/08/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm 01 hộp mực 78A.
 38. Ngày 22/08/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc sửa chữa màn chiếu PM C309 theo giấy đề nghị của phòng DL&CNTT.
 39. Ngày 22/08/2014 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng A217.