Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/05/2015 đến 24/05/2015

 1. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy lạnh phòng C212 bị nhảy CB khi mở máy lạnh.
 4. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa màn hình Dell Phòng máy A120 không lên nguồn điện.
 5. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc cần thêm 05 bịch dây gút (5x250).
 6. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Đoàn thanh niên về việc về việc vòi nước nhà vệ sinh khu vực nhà D đã bị hư và chảy nước.
 7. Ngày 18/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa KTMT về việc cung cấp 20 Adapter 9V 2A để phục vụ thay thế nguồn hư cho bộ kit De2 (nguồn cần có đầu cắm phù hợp với kit De2).
 8. Ngày 19/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc máy lạnh phòng nghiệp vụ bị lỗi 101 và sửa 02 quạt trần.
 9. Ngày 19/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNĐPT về việc bơm hộp mực 12A.
 10. Ngày 19/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cần diệt mối gấp tại phòng đào tạo, hiện mối đã phá hủy hết 08gr giấy thi (khoảng 4000 tờ).
 11. Ngày 19/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng C212 bị nhảy CB khi mở máy lạnh.
 12. Ngày 19/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 thùng cáp mạng cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 20/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc màn chiếu phòng C206 bị rách..
 14. Ngày 20/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng C212 bị nhảy CB khi mở máy lạnh.
 15. Ngày 20/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ khảo sát vấn đề diệt ổ mối khu nhà A và C.
 16. Ngày 20/05/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 02 quạt trần Thư viện.
 17. Ngày 20/05/2015 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 đầu xịt vệ sinh toilet nhà D.
 18. Ngày 20/05/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng C212 bị nhảy CB khi mở máy lạnh.
 19. Ngày 21/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc sửa chữa hoặc thay mới bộ máy tính bàn để phục vụ công tác hàng ngày.
 20. Ngày 21/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc cần 01 hộp mực cho máy photo RICOH MP2590.
 21. Ngày 21/05/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C206.
 22. Ngày 21/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 03 máy cassette đã sửa chữa cho Ban QLCS.
 23. Ngày 21/05/2015 phòng QTTB tiến hành thu hồi xong 02 máy cassette hỏng từ Ban QLCS.
 24. Ngày 21/05/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 06 quạt treo tường toilet nhà C.
 25. Ngày 22/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A(đã bơm) cho phòng TNĐPT.
 26. Ngày 22/05/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy photocopy  RICOH MP2590 cho phòng ĐTĐH.
 27. Ngày 22/05/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 28. Ngày 22/05/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc 02 bình acquy cho hệ thống loa thông báo đặt tại phòng A123 bị hỏng.
 29. Ngày 22/05/2015 phòng QTTB tiến hành thông 02 bồn cầu toilet nam nhà A.