Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/01/2016 đến 24/01/2016

 1. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng SĐH&KHCN về việc thay mực máy in HP laserjet M1522nf và máy HP laserjet P4015x.
 4. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn Toán-Lý.
 5. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn Anh Văn.
 6. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng Bộ môn KH&KTTT.
 7. Ngày 18/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cần 02 tone cartridge và sửa máy photo Fuji Xerox-Docucente-II 2010..
 8. Ngày 19/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc thay thế CP điện phòng A120.
 9. Ngày 19/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 01 CP điện phòng A120.
 10. Ngày 19/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa CNPM.
 11. Ngày 19/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT.
 12. Ngày 19/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNHTTT.
 13. Ngày 20/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT.
 14. Ngày 20/01/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT.
 15. Ngày 20/01/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ống giếng nước Khu nhà A.
 16. Ngày 20/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa camera hiệu Foscam (tình trạng không lên nguồn).
 17. Ngày 21/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mưc máy photo Fuji Xerox-Docucente-II 2010 cho Thư viện.
 18. Ngày 21/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mưc máy photo cho Văn phòng chương trình đặc biệt.
 19. Ngày 21/01/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 màn hình FPT LCD 18.5” cho phòng SĐH&KHCN.
 20. Ngày 21/01/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình IBM LCD 15” từ phòng SĐH&KHCN.
 21. Ngày 22/01/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Tivi 50 in LG từ Khoa HTTT.
 22. Ngày 22/01/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc hỏng 04 bộ đèn phòng C101.