Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/7/2017 đến 24/7/2017

 

 1. Ngày 17/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 17/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 18/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 18/07/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 02 quạt treo tường phòng học nhà C.
 5. Ngày 19/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 19/07/2017 phòng QTTB tiến hành thay phao điện bồn nước nhà C.
 7. Ngày 19/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in laser Canon LBP 151DW cho phòng TNATTT.
 8. Ngày 20/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 20/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in laser Canon LBP 151DW cho phòng TNĐPT.
 10. Ngày 21/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 21/07/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa ổ khóa phòng A109.
 12. Ngày 21/07/2017 phòng QTTB tiến hành thay chốt cửa sổ hành lang nhà E.