Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/4/2017 đến 23/4/2017

 

 1. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP Laser Jet 2055 cho phòng KHTC.
 3. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C207.
 5. Ngày 19/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 19/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cắm điện phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 20/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 20/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A112.
 9. Ngày 21/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 21/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng TNATTT.
 11. Ngày 21/04/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt hệ thống điện tại cơ sở 291 Điện Biên Phủ.