Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/11/2014 đến 23/11/2014

 1. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay 02 dây cấp nước bồn cầu và 01 T răng 21 cấp nước bồn cầu bị hỏng(toilet nữ (trệt cạnh PCCC) nhà A).
 2. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 3. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong bồn tiẻu toilet nam bị nghẹt cạnh phòng PCCC khu nhà A.
 4. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước bồn cầu toilet nữ cạnh máy PCCC khu nhà A.
 5. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 T răng 21 cấp nước bồn cầu bị hỏng toilet nữ cạnh máy PCCC khu nhà A.
 6. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khảo sát vấn đề Cấp 03 tủ kiếng(tủ trưng bày tài liệu, loại nhiều ngăn)cho Thư viện.
 7. Ngày 17/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành khảo sát vấn đề Cần khảo sát lắp đặt bảng hiệu cho TTAN.
 8. Ngày 18/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Thay 01 hộp mực HP Laser P2035 bị hết mực.
 9. Ngày 19/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Máy lạnh bị hỏng(không lạnh) phòng C106.
 10. Ngày 19/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực HP Laser P2035(đã bơm, thay drum) cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 19/11/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 quạt công nghiệp cho ban QLCS.
 12. Ngày 19/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Máy in HP 1102 hết mực.
 13. Ngày 19/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc Sửa chữa máy lạnh phòng nghiệp vụ lỗi 121.
 14. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Cấp 01 hộp mực mới máy in HP Laser 1102 (phòng Thầy Đảm A.1A5).
 15. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Sửa chữa máy photo Ricoh Aficio MP2590(tình trạng in một số tờ đầu mờ dẫn đến hư giấy; kéo giấy 1 lần 2 tờ dẫn đến kẹt giấy).
 16. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc Thay dây cấp nước bồn cầu bị hỏng(nhà vệ sinh nữ trệt khu C).
 17. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB tiến hành Thay xong dây cấp nước bồn cầu bị hỏng(nhà vệ sinh nữ trệt khu C)
 19. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng A119 hoạt động bình thường.
 20. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng nghiệp vụ Thư viện hoạt động bình thường.
 21. Ngày 21/11/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Khoa CNPM về việc Sửa chữa máy in HP P1505.