Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/10/2016 đến 23/10/2016

 

 1. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành dán đề can phòng máy A325.
 3. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 02 chuông báo nhà C cho ban QLCS.
 4. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra hệ thống điện tầng 3 nhà C.
 5. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 chuông báo từ ban QLCS.
 6. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong máy chiếu và màn chiếu cho phòng máy A325.
 7. Ngày 18/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 18/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho Văn phòng Đảng ủy.
 9. Ngày 18/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng TTPC&ĐBCL.
 10. Ngày 19/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 19/10/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy casset và 01 thùng sắt từ phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 19/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ổ khóa cho ban QLCS.
 13. Ngày 19/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 chuột và treo tranh cho Bộ môn Toán lý.
 14. Ngày 20/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 20/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong đầu vòi xịt vệ sinh Toilet nữ trệt nhà A (cạnh PCCC).
 16. Ngày 21/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 17. Ngày 21/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao cho ban QLCS 10 bình chữa cháy.
 18. Ngày 21/10/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành trám lại đế bàn cầu cho toilet nữ trệt nhà A (cạnh PCCC).