Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 16/10/2017 đến 22/10/2017

 

 1. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN.
 3. Ngày 16/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 cây kéo và 15 thẻ đeo cho phòng TCHC.
 4. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 17/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ xả bồn tiểu cho ban QLCS.
 6. Ngày 18/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 18/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m phòng KHTC.
 8. Ngày 18/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m phòng QHĐN.
 9. Ngày 19/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 19/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn led 1.2m cho phòng A209.
 11. Ngày 19/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn led 1.2m cho phòng A125 & A127.
 12. Ngày 19/10/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào toilet nam tầng trệt khu nhà A.
 13. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP3390 cho phòng QHĐN.
 15. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn Led 0.6m cho phòng QHĐN.
 16. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp chuyển VGA cho ban QLCS.
 17. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 hộp chuyển VGA từ ban QLCS.
 18. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ghế bố cho phòng SĐH&KHCN.
 19. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 bab cửa cho phòng A116.
 20. Ngày 20/10/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong CP điện tầng 3 khu nhà C.