Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/9/2014 đến 21/9/2014

 1. Ngày 15/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 20 viên pin CR2025.
 2. Ngày 15/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 3. Ngày 15/09/2014 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi xịt vệ sinh ở toilet nam gần máy PCCC.
 4. Ngày 15/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC.
 5. Ngày 15/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề làm đường dây điện cho phòng Thầy Lung.
 6. Ngày 15/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu từ Thư viện về việc kiểm tra quạt trần hoạt động không ổn định.
 7. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC.
 8. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 9. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát việc quạt trần hoạt động không ổn định theo yêu cầu của Thư viện.
 10. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 viên pin (mua mới) cho Ban QLCS.
 11. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A(đã bơm, thay gạt từ) cho phòng TTPC-ĐBCL.
 12. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A(đã bơm) cho phòng TNĐPT.
 13. Ngày 16/09/2014 phòng QTTB tiến hành thay Đimơ quạt trần cho Thư viện.
 14. Ngày 17/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH.
 15. Ngày 17/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 16. Ngày 17/09/2014 phòng QTTB tiến hành nhận 13 cột dây từ phòng CTSV.
 17. Ngày 17/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dich vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 17/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa ổ khóa xoay (ấn nút) các phòng C111, C203,C211,C212.
 19. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc bơm 02 hộp mực.
 20. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát về việc sửa chữa ổ khóa xoay (ấn nút) các phòng C111, C203,C211,C212.
 21. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC-ĐBCL.
 22. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban Giám hiệu về việc bơm 01 hộp mực.
 23. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiến hành thông lavabo toilet nữ cạnh phòng y tế.
 24. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong USB capture video cho Ban QLCS.
 25. Ngày 18/09/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 04 ổ cấm điện cho phòng DL&CNTT.
 26. Ngày 19/09/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc trang bị 01 máy lạnh âm trần cho Hội cụ chiến binh.
 27. Ngày 19/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng A105.
 28. Ngày 19/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng C108.
 29. Ngày 19/09/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ sửa chữa máy lạnh phòng A213.
 30. Ngày 19/09/2014 phòng QTTB khảo sát việc trang bị 01 máy lạnh âm trần cho Hội cụ chiến binh.