Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/5/2017 đến 21/5/2017

 

 1. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102.
 3. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đoàn.
 5. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bình mực và 02 Drum máy photocopy 5010 cho Thư viện.
 7. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực và 03 máy casset cho phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căng cho ban QLCS.
 9. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 10. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành đấu nối dây điện phòng bảo vệ nhà C.
 11. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 CP 20A phòng C211.
 12. Ngày 18/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 18/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 switch 08 port cho phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 18/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ đĩa DVD cho phòng SĐH&KHCN.
 15. Ngày 18/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ghế nằm cho phòng SĐH&KHCN.
 16. Ngày 19/05/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt tranh cho Khoa KHMT.
 17. Ngày 19/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 19/05/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 bát cửa phòng A116.