Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/02/2016 đến 21/02/2016

 1. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 15/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 tủ hồ sơ cho phòng không gian ngoại ngữ.
 4. Ngày 16/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cung cấp trang thiết bị cho phòng y tế.
 5. Ngày 17/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc sửa máy nước uống Alaska phòng A.102.
 6. Ngày 17/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong phòng E8.1 cho phòng Thí nghiệm An toàn thông tin.
 7. Ngày 17/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 thanh Ram 02GB cho phòng TTPC&ĐBCL.
 8. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc bơm mực cho máy in HP Laserjet 3390.
 9. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc sàn nhà vệ sinh nam tầng trệt (cạnh PCCC) bị rò rỉ nước dưới sàn, Toilet nam tầng 3 (cạnh GĐ1) hỏng bàn cầu.
 10. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy tính làm việc cho phòng CTSV.
 11. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 điện thoại bàn cho phòng CTSV.
 12. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy nóng lạnh cho phòng CTSV.
 13. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống nóng lạnh cho phòng ĐTĐH.
 14. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng máy C303 từ Khoa MMT&TT.
 15. Ngày 18/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc cần 01 bảng trắng (viết bút lông) di động.
 16. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 máy nước uống nóng lạnh Alaska cho phòng CTSV.
 17. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc hệ thống lạnh nhà A bị lỗi 251 tại nhánh G1
 18. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc Máy điều hòa phòng C103 bị hỏng.
 19. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc máy tính Delll vostro bị lỗi main.
 20. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc bơm mực máy in canon 2900.
 21. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc sửa máy nóng lạnh Alaska.
 22. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc kiểm tra thay bóng đèn 1.2m phòng D101.
 23. Ngày 19/02/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc sửa máy nóng lạnh Namilux.