Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/8/2017 đến 20/8/2017

 

 1. Ngày 14/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 14/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.
 3. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hoäp möïc 85A cho Ban QLCS.
 5. Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 20 bảng tên từ phòng QHĐN.
 6.  Ngày 15/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m và 01 chuột và tăng phô cho phòng A107.
 7. Ngày 16/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8.  Ngày 16/08/2017 phòng QTTB tiến hành tháo vách ngăn phòng A321.
 9. Ngày 17/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 17/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp vách ngăn phòng A121.
 11. Ngày 17/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay vòi nước nóng máy nước uống nóng lạnh phòng A103.
 12. Ngày 18/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện phòng A319.
 13. Ngày 18/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 18/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay vòi nước nóng máy nước uống nóng lạnh phòng A120.