Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/3/2016 đến 20/3/2016

 1. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A115.
 4. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa máy lạnh phòng A217.
 5. Ngày 14/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy in Canon 2900.
 6. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế CP 63A và 32A.
 7. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa các thiết bị nhà E.
 8. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 63A và 32A cho tủ điện cạnh GĐ1.
 9. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C310.
 10. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong ổ khóa phòng C304.
 11. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A209,A211,A215,A217.
 13. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng ĐTN về việc sửa chữa máy lạnh phòng D103 bị chảy nước.
 14. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D103.
 15. Ngày 15/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC.
 16. Ngày 16/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TTPC&ĐBCL về việc máy in HP2055dn bị hỏng (giấy bị đen, không in hai mặt)..
 17. Ngày 16/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 16/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu Panasonic phòng C107.
 19. Ngày 16/03/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A111,A113.
 20. Ngày 16/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc máy chiếu phòng C107 bị mờ, Adapter bộ thu TOA phòng C113 bị hỏng.
 21. Ngày 17/03/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in canon 2900 cho phòng DL&CNTT.
 22. Ngày 17/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 23. Ngày 17/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc nhà vệ sinh nam tầng 3 nhà C bị hỏng bath Quạt treo tường.
 24. Ngày 17/03/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cần lắp đặt thêm bục giảng ở Phòng học CLC nhà C.
 25. Ngày 17/03/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong path quạt treo tường nhà vệ sinh nam tầng 3 nhà C.
 26. Ngày 18/03/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 27. Ngày 18/03/2016 phòng QTTB tiến hành nhận máy tinh và màn hình hỏng từ phòng DL&CNTT.