Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/07/2014 đến 20/07/2014

 1. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc thay 01 nguồn máy tính Delux làm việc.
 2. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý sự cố máy lạnh A215 bị hỏng.
 3. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa khay kéo giấy máy photocopy cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 nguồn máy tính Delux làm việc cho phòng TCHC.
 5. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC.
 6. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 màn hình máy tính Acer LCD 18.5”(mua mới) cho phòng TTPC-ĐBCL.
 7. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn thu hồi 03 màn hình máy tính IBM LCD 15”(đã qua sử dụng) từ phòng TTPC-ĐBCL.
 8. Ngày 14/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn làm việc màu xám + 02 ghế xếp simili cho phòng TCHC.
 9. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý sự cố máy lạnh A215 bị hỏng.
 10. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý sự cố máy lạnh A217 bị hỏng.
 11. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photo RICOH(Aficio MP2590)(mua mới) cho phòng ĐTĐH.
 12. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý sự cố máy lạnh A203 bị hỏng.
 13. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực in 05A(đã bơm) cho phòng ĐTĐH.
 14. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà C.
 15. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 16. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban qlcs về việc sửa chữa 01 vòi xịt vệ sinh toilet nam(mới) tầng trệt nhà C.
 17. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 01 vòi xịt vệ sinh toilet nam(mới) tầng trệt nhà C.
 18. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiến hành sửa cửa bên trong phòng A207.

 19. Ngày 15/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban qlcs về việc thay cửa kính của máy lọc nước tầng 01 nhà C bị vỡ.

 20. Ngày 16/07/2014 phòng QTTB tiến hành xử lý xong máy lạnh A215 hoạt động bình thường.

 21. Ngày 16/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cấp 02 hộp mực in thẻ và 300 phôi thẻ.

 22. Ngày 16/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa các thiết bị phục năm học mới.

 23. Ngày 16/07/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề cửa kính của máy lọc nước tầng 01 nhà C bị vỡ để lên phương án giải quyết.
 24. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cửa ra vào bị hỏng.
 25. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiến hành giải quyết sự cố máy lạnh của phòng A217 bị lỗi 438(đã khắc phục xong).
 26. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề cửa ra vào Thư viện bị hỏng.
 27. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc cấp 01 bục phát biểu loại nhỏ.

 28. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc cửa ra vào bị hỏng .

 29. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 màn hình Acer LCD 18.5’ cho Văn phòng đoàn.

 30. Ngày 17/07/2014 phòng QTTB tiến hành khảo sát vấn đề cấp 01 bục phát biểu loại nhỏ cho Ban QLCS.

 31. Ngày 18/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra công ty dịch vụ lắp đặt máy giữ xe thông minh.

 32. Ngày 18/07/2014 phòng QTTB tiến hành thay friction pad cho máy photocpy (khay giấy A3) phòng ĐTĐH A102.

 33. Ngày 18/07/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.

 34. Ngày 18/07/2014 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào của Thư viện.