Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/6/2016 đến 19/6/2016

 

 1. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng SĐH&KHCN.
 3. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in canon LBP3300 cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng KHTC về việc sửa chữa máy nóng lạnh Namilux.
 5. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nóng lanh namilux phòng KHTC.
 6. Ngày 13/06/2016 phòng QTTB tiến hành dán đềcan cửa sổ phòng CTSV.
 7. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc sửa chữa thay thế bóng đèn trong khuôn viên trường.
 8. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ban QLCS về việc cần 08 máy cattset phục vụ kỳ thi cuối kỳ.
 9. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 08 máy cattset cho ban QLCS.
 10. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TNHTTT về việc thay vòi nước nóng máy nước uống Alaska phòng TNHTTT.
 11. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc thay thế các thảm lót chân kích thước (5mx1m) tại nhà A bị hỏng.
 12. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ban QLCS về việc giảng đường 3 CB (32A) bị hỏng.
 13. Ngày 14/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ban QLCS về việc lắp bảng hướng dẫn"XUỐNG XE DẪN BỘ QUA CỔNG".
 14. Ngày 15/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc bơm 01 hộp mực 36A.
 15. Ngày 15/06/2016 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc dột mái nhà A làm tủ điện bị ướt gây nguy hiểm.
 16. Ngày 15/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho ban QLCS.
 17. Ngày 15/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 bộ chia VGA 1-4 cho phòng DL&CNTT.
 18. Ngày 15/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong 06 bóng đèn 1.2m nhà C và cổng bảo vệ.
 19. Ngày 15/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay thế xong CB 32A giảng đường 3.
 20. Ngày 16/06/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong cửa kéo cổng nhà A.
 21. Ngày 16/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 đèn pin cho phòng TCHC.
 22. Ngày 16/06/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 03 đèn Led tầng 2 khu nhà A.
 23. Ngày 17/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 24. Ngày 17/06/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 01 máng đèn bãi giữ xe.
 25. Ngày 17/06/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 dây nguồn loa trắng di động cho ban QLCS.