Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/10/2014 đến 19/10/2014

 1. Ngày 13/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 2. Ngày 13/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Anh ngữ về việc trang bị các thiết bị phục vụ công tác hằng ngày.
 3. Ngày 13/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc Bơm 01 hộp mực HP P2035.
 4. Ngày 13/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc cần thay thế 01 CPU Pentium D bị hỏng.
 5. Ngày 13/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ khóa xoay, ấn nút (mua mới) cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 13/10/2014 phòng QTTB lắp đặt 04 ổ khóa xoay, ấn nút cho phòng C111, C203,C211,C212.
 7. Ngày 14/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc bồn cầu toilet nữ gần máy PCCC tầng trệt nhà A.
 8. Ngày 14/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực HP P2035 cho phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 14/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao các thiết bị phục vụ công tác hằng ngày (bàn+ghế+kệ) cho Trung tâm Anh ngữ.
 10. Ngày 14/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 14/10/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bàn làm việc và 01 kệ sắt từ Thư viện.
 12. Ngày 14/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra xe công trình ra cổng bảo vệ nhà A.
 13. Ngày 15/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 14. Ngày 15/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc mượn 10 Cassette.
 15. Ngày 15/10/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt ống dẫn nước dọc bờ rào ĐHAN và bãi xe trường.
 16. Ngày 16/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Ban QLCS về việc thay dây vòi xịt vệ sinh nhà A (cạnh PCCC).
 17. Ngày 16/10/2014 phòng QTTB tiến hành thay thế bóng đèn phòng A118.
 18. Ngày 16/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 19. Ngày 16/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị phục vụ tuyển sinh cho phòng SĐH.
 20. Ngày 16/10/2014 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 thùng sắt từ phòng ĐTĐH.
 21. Ngày 17/10/2014 phòng QTTB tiến hành bàn giao các thiết bị (bảng công tác,đồng hồ treo tường,máy tính,điện thoại bàn) cho phòng QHĐN.
 22. Ngày 17/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Anh ngữ về việc trang bị máy scan.
 23. Ngày 17/10/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 24. Ngày 17/10/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng QHĐN về việc cấp 01 ổ cứng di động 2TB.
 25. Ngày 17/10/2014 phòng QTTB tiến hành thay dây vòi xịt vệ sinh nhà A (cạnh PCCC).
 26. Ngày 17/10/2014 phòng QTTB tiến hành lắp đặt bảng công tác cho phòng QHĐN.