Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/07/2015 đến 19/07/2015

 1. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 4. Ngày 13/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 14/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa 02 máy tính làm việc.
 6. Ngày 14/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Thư viện về việc sửa chữa máy photocopy bị kẹt giấy.
 7. Ngày 14/07/2015 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong ổ cắm 02 phòng C208 và C210.
 8. Ngày 14/07/2015 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy của Thư viện.
 9. Ngày 14/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 02 máy tính làm việc cho ban QLCS.
 10. Ngày 15/07/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong kính chắn gió phòng C211.
 11. Ngày 15/07/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực máy in HP3390 cho phòng QHĐN.
 12. Ngày 16/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Bộ môn KH&KTTT về việc sửa chữa máy in.
 13. Ngày 16/07/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Bộ phòng SĐH&KHCN về việc sửa chữa 01 máy tính làm việc.
 14. Ngày 17/07/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong ổ cắm điện phòng máy theo đề nghị của Đoàn thanh niên.
 15. Ngày 17/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 16. Ngày 17/07/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.