Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/04/2015 đến 19/04/2015

 1. Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
 2. Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 3. Ngày 13/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH&KHCN về việc vệ sinh ghế ngồi phòng làm việc.
 4. Ngày 13/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 36A cho phòng ĐTSĐH&KHCN.
 5. Ngày 14/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc sửa chữa máy nước uống sinh viên (tầng trệt nhà C).
 6. Ngày 14/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc bơm hộp mực 05A.
 7. Ngày 14/04/2015 phòng QTTB tiến hành lắp đặt ổ cắm điện cho phòng QHĐN.
 8. Ngày 14/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban QLCS về việc cấp 150 miếng dán nhãn.
 9. Ngày 14/04/2015 phòng QTTB tiến hành bàn giao 150 miếng dán nhãn cho ban QLCS.
 10. Ngày 14/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng DL&CNTT về việc sửa chữa máy chiếu phòng C302.
 11. Ngày 15/04/2014 phòng QTTB tiến hành kiểm tra về việc sửa chữa máy chiếu phòng C302 theo yêu cầu phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 15/04/2014 phòng QTTB tiến hành thay tăng phô điện cho Văn phòng Đoàn thanh niên(D.103).
 13. Ngày 16/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 16/04/2014 phòng QTTB tiến hành thay thế  01 dây VGA máy chiếu phòng C.302.
 15. Ngày 17/04/2014 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Văn phòng Đoàn về việc sửa chữa máy lạnh phòng D.102.
 16. Ngày 17/04/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong  máy lạnh của Văn phòng Đoàn (phòng D.102).
 17. Ngày 17/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 17/04/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong  máy nước uống nhà C(tầng trệt).