Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/6/2017 đến 18/6/2017

 

 1. Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn và 03 chuột phòng QHĐN.
 3. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop HP coreI5 cho phòng TCHC.
 5. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop FPT coreI3 từ phòng TCHC.
 6. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E6.1 cho Khoa KTMT.
 7. Ngày 14/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 14/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 18A cho Văn phòng đoàn.
 9. Ngày 15/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 15/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m và 01 chuột cho Văn phòng CTĐB.
 11. Ngày 16/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 16/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.